Ebösszeírás

2023.02.27.

Az ebösszeírás időtartama: 2023. március 16. – 2023. július 31.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján minden önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzésének érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles a jogszabályban meghatározott tartalommal ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.

Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek eleget, a mulasztó a törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a 244/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bek. és 3. melléklet d) alapján a bírság összege: 30.000,- Ft.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

  • Személyesen, a Polgármesteri Hivatalban
  • Postai úton (Cím: 2711 Tápiószentmárton Kossuth Lajos út 3)
  • Elektronikus úton hivatal@tapioszentmarton.hu email címre
  • Ügyfélkapu regisztráció birtokában az eonkormanyzat.gov.hu oldalon,
    ASP-IGAZ-EA-2018, Ebösszeíró adatlap kitöltésével és benyújtásával.

Az ebösszeíró adatlap elérhető a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal előterében, illetőleg letölthető a www.tapioszentmarton.hu oldalon.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. Kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjék állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás időtartama: 2023. március 16. – 2023. július 31.

Felhívjuk azonban a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az önkéntes adatszolgáltatási kötelezettségre nyitva álló határidő leteltét követően kollégáink a szolgáltatott adatok valódiságát településünk egész területén ellenőrízhetik, így a bejelentést elmulasztó ebtartóval szemben az állatvédelmi bírság foganatosítható.

Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segíti a munkánkat!

 

További hírek