Hatósági bizonyítvány az egy ingatlanon lévő lakások számáról

2022.09.27.

a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletről

A Magyar Közlöny 146. számában megjelent a 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelet, amely a jegyzők hatáskörébe rendeli a hatósági bizonyítvány kiállítását az egy ingatlanon lévő lakások (ún. lakás rendeltetési egységek) számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vehesse igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának együttes feltételei:

  • kérelem benyújtása,
  • a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,
  • a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. § (1) bekezdése alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező, stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC), közlekedőhelyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló      berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó, tehát a kérelmező nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A kérelem benyújtása történhet személyesen (Polgármesteri Hivatal, 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.) postai úton (Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal, 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.), vagy elektronikusan – ügyfélkapun keresztül.

Az e-mail útján benyújtott kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni!

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, amely Tápiószentmárton Nagyközség hivatalos honlapján – tapioszentmarton.hu – elérhető, vagy a nyomtatványnak megfelelő adatokat rögzítő levélben kérjük benyújtani. Az eljárási határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

A hatósági bizonyítványt kiállító hatóság helyszíni szemlét tarthat.

A hatósági bizonyítvány ellen fellebbezésnek helye nincs. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként a kormányhivatalnál működő építésügyi hatóságot jelölte ki.

Letölthető nyilatkozat

További hírek