Kommunális adó változás

2023.01.09.

A 2022. évben történt ingatlan tulajdonviszonyokat érintő változásokról (Építményadóban, vagy Magánszemélyek kommunális adójában) 2023. január 1-jei állapotnak megfelelően az adóalanyoknak/tulajdonosoknak/haszonélvezőknek, 2023. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az ingatlanokat érintő helyi adókkal kapcsolatban az alábbi esetekben szükséges bejelentést tenni a tulajdonosnak:

adás-vétel ügylet,
tulajdonjog átruházás,
elhalálozás/öröklés,
haszonélvezeti jog bejegyzés, törlés
bérleti jog keletkezés/változás,
új építmény létesítése, elbontása

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, Adózóink figyelmét, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 2/1991 (II.18.) önkormányzati rendelet, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján kommunális adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemély adóalanyt, aki adott naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, bejegyzett vagyoni értékű jog esetén, annak gyakorlására jogosult személy. Kommunális adó adókötelezettség terheli azt a magánszemély adóalanyt is, aki telek tulajdonosa, valamit az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén, valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban egy tulajdonost is felruházhatnak az adókötelezettség teljesítésre, illetve, a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában is lehetnek adóalanyok.

Új építmény esetében az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettség a változás évének utolsó napjával szűnik meg kivéve, ha az épület az adóév első felében megszűnik, illetve bérleti jog esetén a jogviszony az év első felében történő megszűnésekor az adókötelezettség június 30-ig áll fent.

Az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés (földhivatalnál) nem elegendő és nem helyettesíti az adóhatóság felé előírt adatbejelentést. Bejelentési kötelezettség terheli mind az építmény, ingatlan eladóját, mind pedig az építmény, ingatlan vevőjét.

Az Önök adatbejelentésének adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja majd meg a fizetendő adót, illetve az adókötelezettség megszűnését.

Magánszemélyek az adatbejelentést megtehetik elektronikus formában is, Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, illetve postai úton az adóhatóság részére.

Az Elektronikus önkormányzati portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/

A szükséges nyomtatványok letölthetőek a tapioszentmarton.hu/nyomtatványok oldalról is

Az e-ügyintézésről részletes tájékoztatást a honlapunkon https://tapioszentmarton.hu/elektronikus-ugyintezes/ oldalon olvashat.

További tájékoztatást ügyfélfogadási időben az Adóhatósági iroda ügyintézői nyújtanak.

További hírek