Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály közleménye

2023.01.24.

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hivatalból megkezdi az Alsó-Tápió-vidéki erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1.§ (1)-(4) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az igazgatási tevékenység megkezdéséről az NFK honlapján az erdőtervezés hirdetményei között (https://nfk.gov.hu/Erdotervezes_news_342) tájékoztatást helyez el. Kérem szíveskedjen a tájékoztató elérhetőségéről ill. tartalmáról az erdőtulajdonosokat a helyben szokásos módon értesíteni.

Az Alsó-Tápió-vidéki erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke az Vhr. 5. számú melléklete alapján:

Farmos, Tápióbicske, Tápiószele, Nagykáta, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Tápiószőlős.

Kérem, hogy az erdőtervezés alá vont erdőrészleteken található helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési terveit, a közjóléti-turisztikai vonatkozású terveket és elképzeléseket, valamint azon egyéb adatait, információit, amelyeket a területet érintő terv kidolgozásakor fel tudunk használni, 2023. április 30-ig küldje meg részünkre az alábbi elérhetőségeink egyikén:

-hivatali kapu: Rövid név: NFA; KRID: 223489318
-e-mail cím: eto.budapest@nfk.gov.hu
-postacím: NFK Közép-Magyarországi Erdőtervezési Osztály, 1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.

NFK-2580_7_2023

További hírek