Pályázati kiírás az I. számú Háziorvosi Körzet betöltésére

2021.10.20.

Tápiószentmárton     Nagyközség     Önkormányzat     Képviselő-testülete     (cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.) pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú vegyes háziorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A település Budapesttől 65 km-re található, a helyi lakosság három orvosi körzetben kerül ellátásra.

A praxis az alábbiak szerint kerül meghirdetésre: vegyes háziorvosi körzet- területi ellátási kötelezettséggel, a pályázó választása szerint, közalkalmazotti vagy vállalkozási formában történő ellátás, határozatlan időre, ügyeleti ellátási kötelezettség nélkül (központi ügyelet működik), napi-körzeti készenléti ügyelet vállalásával (saját körzetben a napi rendelkezésre állás 08-16 óra között).

A körzet lakosságszáma:   1632 fő (2021. január 1-jei állapot) A  rendelő címe: 2711 Tápiószentmárton, Fő út 4.

Ellátandó terület: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák.

Pályázati feltételek:  − büntetlen előélet

− magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

− Magyar Orvosi Kamarai Tagság

− az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− részletes szakmai önéletrajz,

− motivációs levél,

− iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

− egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

− Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

− a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 − a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Amit kínálunk:

  • megfelelő szakképzettséggel, az érintett körzetben megfelelő szakmai gyakorlatot szerzett ápoló (akit jelenleg az önkormányzat közalkalmazottként foglalkoztat), – minden kötelező felszereléssel rendelkező rendelő biztosított  – községben az ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában működik.
  • újonnan kialakított és bútorozott, légkondicionált rendelő
  • szükség esetén a lakhatás megoldásáig szálláshely biztosítás – több mint 4 éve betöltetlen (helyettesítéssel megoldott) körzet

Az elbírálásnál előnyt jelent:

  • a nyugdíjkorhatár betöltéséhez legalább 15 szolgálati év szükséges
  • valamilyen szakorvosi végzettség (Kardiológus, Sebész, Gyermekorvos stb.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Jelentkezés módja:

A beadási határidő a meghirdetéstől folyamatos, a feladatellátási szerződés megkötéséig.

A pályázatokat Tápiószentmárton Nagyközség Polgármesteréhez Györe Lászlóhoz kell benyújtani: (polgarmester@tapioszentmarton.hu)

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (www.tapioszentmarton.hu)

2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.

Az elbírálás időpontja: A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. További információkért a 06 (29) 423 001 telefonszámon lehet érdeklődni.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati kiírás az I. számú Háziorvosi Körzet betöltésére

Határozat 58.-IX.30. Háziorvosi pályázat kiírása

További hírek