Testületi ülések

Közmeghallgatás

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tart.

Időpont: 2023. március 29.  16 óra

Helye:Várallyay Béla Művelődési Ház, Tápiószentmárton.

Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt évről
  előadó: polgármester
 2. Tájékoztató az évi fejlesztésekről
  előadó: polgármester
 3. Közmeghallgatás
  kérdések, válaszok

Tápiószentmárton, 2023. február 27.

Györe László
polgármester

Meghívó

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. február 23-án (csütörtök) 18 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2023.évi költségvetésének megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Kérelem Tápiószentmárton nagyközség településrendezési eszközeinek módosítására – Vt-2 övezet kijelölése a 639-643 hrsz-ú telektömbre vonatkozóan
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. A Tápiószentmárton 45/2 hrsz, az 56/21 hrsz, az 56/14 hrsz, az 56/15 hrsz és az 56/16 hrsz alatti ingatlanok rendezése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. A Tápiószentmártoni Strandfürdő címének rendezése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Tápiószentmárton településrendezési eszközeinek módosításának kezdeményezése a „MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Nagykáta – Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése tárgyú projekt” és a 49/2022 (VIII.04.) számú önkormányzati határozatban foglaltak szerint kialakult Tápiószentmárton 0569/29. hrsz-ú ingatlan beépítésre szánt övezetbe sorolása érdekében.
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2023. február 17.

Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2023.02.23.

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 26-án (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2023. évi munkatervének elfogadása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Közigazgatási szerződés felülvizsgálata
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Névadó rendelet megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 2023.évi költségvetéséhez megalapozó döntések
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Szabad testületi tevékenység
  Zárt ülés
 6. Vételi ajánlat megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2023. január 20.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2023.01.26
Jegyzőkönyv 2023.01.26

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Dekon Tervező és Fővállalkozó Kft. kérelme – Településképi rendelet módosítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. A Tápiószentmárton 0699/19. hrsz. alatti, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásának kérése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalnál elrendelt téli igazgatási szünet
 6. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2022. november 18.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2022.11.24.

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmártoni Művelődési Ház Kisterme

Képviselői eskütétel (okmány, megbízólevél átadása)

Napirend:

 1. Helyi- és Nemzeti identitás növelése az Aranyszarvas emlékévben
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2021/2022. évi beszámolója
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolója
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Temetői díjak módosítása, Temető rendelet
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Iskolai körzethatárok
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Kérelem 2452. hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba adásához
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Kiss János és Móra Ferenc út egyirányúsítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Ingatlan felújítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2022. szeptember 23.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2022.09.29

Jegyzőkönyv 2022.09.29

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. augusztus 04-én (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Képviselői megbízás megszűnése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda szakmai tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolója
  Előadó: Tóth Imre intézményvezető
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolója
  Előadó: Majorosi Katalin intézményvezető
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal Étkeztető Szolgálata által nyújtott szolgáltatások térítési díjairól
  a) vendég és alkalmazotti térítési díjakról
  b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. a) Szociális étkeztetés Szakmai Program
  c) A Szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Lakbér és helyiségbérlet rendelet
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9.  A DTKH Nonprofit Kft. saját tőkéjének ázsiós tőkeemeléssel történő pótlása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 10. A Tápiószentmárton 0569/25 hrsz. alatti ingatlan Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti besorolásának tervezett módosítása, az ökológiai folyosó határának pontosításával, a telek megosztásával
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 11. A településrendezési eszközök módosításáról szóló véleményezési szakasz lezárása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 12. Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 13. Leader-pályázat Strand megvalósítási döntés
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 14. Szabad testületi tevékenység
 15. Zárt ülés
  Önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2022. július 28.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2022.08.04

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26-án (csütörtök) 18.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzvédelmi tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolója
  Előadó: Tóth István tű. őrnagy, parancsnok
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. A Nagykátai Rendőrkapitányság 2021. évi szakmai tevékenységéről és Tápiószentmárton nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolója
  Előadó: Salánki Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. A 2021. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  /Előterjesztő: dr. Bóta Mihály jegyző/
 5. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. A Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat átfogó értékelése a 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló és a Beszámoló a Tápiószentmártoni Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról 2021. elnevezésű beszámoló elfogadása
  /Előterjesztő: dr. Bóta Mihály jegyző/
 7. Beszámoló a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
  /Előterjesztő: dr. Bóta Mihály jegyző/
 8. Intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9. A Tápiószentmárton 3595/1 hrsz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó ajánlattétel megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 10. A Tápiószentmárton 1955/5 hrsz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó ismételt ajánlattétel megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 11. Pályázat benyújtása a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 12. Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú felhívásra.
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2022.május 19.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2022.05.26

Jegyzőkönyv 2022.05.26.

Tájékoztatás

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete  KÖZMEGHALLGATÁST tart Időpont: 2022. március 30. 16 óra
Helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház

Napirend:

Polgármesteri tájékoztató az elmúlt évről
előadó: polgármester

Tájékoztató az ez évi fejlesztésekről
előadó: polgármester

Közmeghallgatás
(kérdések, válaszok)

Györe László sk.
polgármester

Tápiószentmárton, 2022. február 28.

Közmeghallgatás 2022 03 30

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. március 10-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. 2022. évi költségvetés megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Törvényességi felhívás megtárgyalása
  /Előterjesztő: dr. Bóta Mihály jegyző/
 3. Szavazatszámláló Bizottságok
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Döntés Mart aszfalt vásárlásáról
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2022. március 03.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2022 03 10

Jegyzőkönyv 2022.03.10.

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 18. (csütörtök) 15:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 2. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 3. Helyi bölcsőde építésére pályázat benyújtása
 4. TOP Plusz pályázatok benyújtása
 5. Temető üzemeltetés pályázati felhívás

Tápiószentmárton, 2021. november 16.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2021-11-18

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kis terme

Napirend:

 1. Horgos József tájékoztatója a Kincsem Patikát érintő változásokról
  /Előadó: Dr. Horgos József /
 2. Beszámoló a Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről
  /Előadó: Menyhért Tamás alezredes tűzoltóparancsnok/
 3. Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda szakmai munkájáról szóló 2020/2021. évi beszámolója
  /Előadó: Gáborné Cseh Judit óvodavezető/
 4. Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámolója
  /Előadó: Kollár János polgárőrség vezetője/
 5. Pályázati kiírás az I. számú Háziorvosi Körzet betöltésére
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. A Dr. Zöldi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött – a Tápiószentmárton I. számú háziorvosi körzetet érintő megbízási szerződések módosításáról
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadása (2022-2036)
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. A Ceglédi Tankerületi Központ által kialakított általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9. A Tápiószentmárton 0766/14. hrsz. alatti illegális hulladéklerakó megszüntetése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 10. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2021. szeptember 23.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2021-09-30


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete június 30. (szerda) 18:00 órakor rendkívüli, képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

(A járványügyi szabályok szerint a 1,5 méter megtartása kötelező, maszk használata fakultatív)

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme 

Napirend:

 1. Czerovszki kertészet szerződésének megtárgyalása.
  (meghívott vendég Czerovszki Attila és az Aranyszarvas Zrt. képviselője)
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Tápiószentmárton 11 hrsz.-ú ingatlanjának (volt SPÁR) értékesítése.
  (meghívott vendég Héjja Andrásné a cég(ek) képviseletében)
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Piacteret érintő pályázat megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Bölcsőde építés megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Megelőlegező hitel visszafizetése
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Belterületi utak javítása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásból való kilépés megtárgyalása
  /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2021. június 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghívó 2021-06-30


2021. június 10-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

34_2021 A Tápiószentmárton 2264, 2265, 2266, 2267, 2268 és a 1955 5. hrsz alatti ingatlanok megvásárlása
33_2021 A Tápiószentmárton hrsz 0766 15 és hrsz 0766 17 alatti ingatlanok eladása


2021. június 04-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

32_2021 A Tápiószentmárton 0768 8. hrsz alatti ingatlan tulajdonrészének eladása


2021. május 31-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

31_2021 Döntés pályázat benyújtásáról a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiírásra


2021. május 25-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

29_2021 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat átfogó értékelése a 2020. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló és a Beszámoló a Tápiószentmártoni Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról 2020. elnevezésű beszámoló elfogadása
30_2021A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolója


2021. május 17-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

28_2021 A Fő út 4. szám alatti – I-számú háziorvosi körzet – orvosi rendelő és váróterem berendezésének
27_2021 A 17 2021 (III.30.) számú a képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat kijavítása
26_2021 A 10 2021 (III.09.) számú a képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat kijavítása


2021. május 12-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

25_2021 Határozat a szennyvízelvezető csatornahálózatból kimaradt ingatlanok rendszerbe történő bekötéséről


2021. május 04-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

24_2021 Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további üzemeltetése – II.
23_2021 Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további üzemeltetése


2021. április 21-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

22_2021 Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzése


2021. április 08-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

22_2021 A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása


2021. március 30-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

21_2021 Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
20_2021 A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
19_2021 Egészségügyi alapellátás feladatellátási szerződés módosítása (rendelési és tanácsadási idő)- I. számú háziorvosi körzet
18_2021 Nagykátai Rendőrkapitányság 2020. évi szakmai tevékenységéről és Tápiószentmárton nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
17_2021 Döntés a Tápiószentmárton 658 2 A 3. hrsz alatti ingatlan értékesítéséről
16_2021 Döntés igazgatási szünet elrendeléséről.


2021. március 25-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

15_2021 Móra Ferenc úti háziorvosi rendelő felújításának pályázati benyújtásáról szóló 11 2021 határozat hatályon kívül helyezése és új pontosított pályázati feltéteknek megfelelő határozathozatal


2021. március 24-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

14-2021 Köztéri ünnepi árusítás engedélyezése megjelentetése


2021. március 09-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

13_2021 Önkormányzati Híradó következő számának
12_2021 Dr. Szabó János – Tápiószentmárton díszpolgára – temetési költségeinek viselése
11_Móra Ferenc úti háziorvosi rendelő felújításának pályázati benyújtásáról
10_2021 Tápiószentmárton 658 2 A 2. hrsz alatti ingataln értékesítéséről


2021. március 01-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

9_2021 Rendkívüli települési támogatási igény benyújtása


2021. február 22-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

8_2021 Önkormányzatt saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évet követő bemutatása


7_2021 Tápiószentmárton Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról és a 2021. évi munkaterv jóváhagyásáról
6_2021 Szabó Edit Margit 2020. augusztustól-2020. decemberéig terjedő időszakra havi bérleti díjának elengedéséről


5_2021 Tápiószentmárton Család- és gyermekjóléti Szolgálata 2019. évi maradvány korrekciójáról
4_2021 Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2019. évi maradványának korrekciójáról


3_2021 Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadásáról
2_2021 Együttműködési megállapodás felülvizsgálata


1_2021 2021. évi útkarbantartásokhoz szükséges mart aszfalt vásárlásról


86_2020 Határozat az Ady Endre úti ingatlanhányad értékesítéséről
87_2020 Döntés Tápiószentmárton önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
88_2020 85/2020 (XII.16) számú határozat hatályon kívül helyezése


2020. december 16-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

82_2020 Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további üzemeltetése
83_2020 Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium Tulajdonközösségének osztatlan közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelő társaságba történő apportálásával megvalósuló rendezése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgáló vagyon további üzemeltetése II.
84_2020 Döntés a 2021/2022. évi Startmunka mintaprogram beadásáról – mezőgazdaság és belterületi közutak karbantartása
85_2020 Döntés Polgármesteri Hivatal Étkeztető Szolgálata által alkalmazott térítési díjak felülvizsgálatáról

2020. november 24-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. november 24-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. november 11-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok


2020. november 9-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

76_2020 Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
77_2020 K311.02 kódszámú „311. számú főút és a 120 sz. vasútvonal csomópontjának fejlesztése” megnevezésű projekt során kitermelt faanyag tulajdonba adása


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 22-én (csütörtök)  16:00 órakor
soron kívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom
Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a jelenlegi járványveszély okán bevezetett intézkedések miatt az ’56-os eseményekkel kapcsolatos községi ünnepség nem kerül megrendezésre, de a napirendek megkezdése előtt egy közös koszorúzással szeretnénk megemlékezni nemzeti hőseinkről
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme
Képviselő megbízólevél átadása, eskütétel
Napirend:
 1. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagjának megválasztása, eskütétele
  /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Településfejlesztési koncepció elfogadása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Településszerkezeti terv elfogadása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Helyi Építési Szabályzat elfogadása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Központi Orvosi Ügyelet működtetésének megtárgyalása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Felvételi körzethatárok véleményezése
  /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Bartók Béla út 14. szám alatti romos épület bontása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 9. Döntés támogatási kérelem benyújtásáról a helyi piac felújításához kapcsolódóan
  /Előadó: Györe László Polgármester/
Tápiószentmárton, 2020. október 20.
Györe László
sk. polgármester

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 1. (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart,amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme
Napirend:
 1. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykátai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolója.
  /Előadó: Katasztrófavédelem vezetője/
 2. A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2019/2020. évi beszámolója
  /Előadó: Gáborné Cseh Judit óvodavezető/
 3. A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2020/2021. évi munkaterve
  /Előadó: Gáborné Cseh Judit óvodavezető/
 4. Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda 2019. évi beszámolója
  /Előadó: Tóth Imre intézményvezető/
 5. Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója
  /Előadó: Majorosi Katalin intézményvezető/
 6. Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolója
  /Előadó: Kollár János az egyesület vezetője/
 7. Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadása (2021-2035)
  /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Szabad testületi tevékenység9. Döntés a Tápiószentmárton 11. hrsz.-ú ingatlanrül, zárt ülés keretében
  /Előadó: Györe László polgármester/

Györe László
sk. polgármester

Meghìvó 2020 10 01
Jegyzőkönyv 2020 10 01


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 21-én (hétfőn) 16:00 órakor képviselő-testületi ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által megküldött megállapodás megtárgyalása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal Etikai szabályzatának megtárgyalása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata „Rendkívüli települési támogatásának megtárgyalása
  /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2020. július 24.

Györe László
sk. polgármester

Meghívó 2020 09 21
Jegyzőkönyv 2020 09 21


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. július 30.-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívomAz ülés helye: Művelődési Ház kistermeNapirend:

 1. Polgármester szóbeli tájékoztatása a 2020. március 11. – június 18. közötti időszakról
  /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
  /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Villamosenergia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
  /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Herman Ottó Vadásztársaság kérelme a 0421/7. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
  /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Ajánlat a Tápiószentmárton, Ady Endre út 28. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadrész megvásárlására
  /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Szabad testületi tevékenység
 7. Vagyonhasznosítási kérdések megtárgyalása zárt ülés keretében
  /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2020. július 24.Györe László
sk. polgármester


2020. június 17-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. május 25-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

34_2020 Tápiószentmárton nagyközség Önkormányzat átfogó értékelése a 2019. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról és a A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról 2019. című beszámoló elfogadása
35_2020 A Nagykátai Rendőrkapitányság 2019. évi szakmai tevékenységéről és a település közbiztonsági helyzetéről szóló önkormányzati beszámoló elfogadása
36_2020 A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló önkormányzati beszámoló elfogadása
37_2020 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása


2020. május 6-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok


2020. május 5-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. április 28-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat

28_2020 Járványügyi szabályozás – közterületek, kereskedelmi és szolgáltató egységek, kültéri helyszínek


2020. április 15-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. április 6-án képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozat


2020. március 25-én képviselő-testület jogkörében hozott polgármesteri határozatok

22_2020 A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
23_2020 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 gazdasági programja
24_2020 Tápiószentmárton Önkormányzat 2020. március 18-i Szociális és Egészségügyi Ülés
25_2020 Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-án ( csütörtök ) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívomAz ülés helye: Művelődési Ház kistermeNapirend:

 1. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Nagyközségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodás jóváhagyása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulási megállapodás módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 4. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Haszonbérleti szerződés megkötése
  /Előadó: Györe László polgármester/
 6. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által megküldött megállapodás tervezet megtárgyalása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2020. január 24.

Györe László sk.
polgármester

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 17-én (kedd) 13:30 órakor rendkívüli zárt képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend:
 1. Kifogás Kamarai állásfoglalás ellen
 2. Szabad testületi tevékenység
Tápiószentmárton, 2019. december 13.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 4-én (szerda) 10:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend:
 1. Kistérségi Társulás által biztosított orvosi ügyelet finanszírozása
 2. Szabad testületi tevékenység
Tápiószentmárton, 2019. december 3.
Györe László sk.
polgármester

Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 2-án (hétfő) 13:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend:
 1. Bérkölcsön felvétele a számlavezető pénzintézettől (K&H Bank)
 2. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. november 29.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.12.02


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme

Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda Alapító Okiratának módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Helyi Építési Szabályzat véleményezése
  /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Kistérségi Társulás által biztosított orvosi ügyelet finanszírozása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 7. A településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 8. A Tápiószentmárton Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2006. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  /Előadó: Györe László polgármester/
 9. Szabadtestületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. november 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.11.28


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 31-én (csütörtök) 18:00 órakor renkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. A képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása

Tápiószentmárton, 2019. október 28.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.10.31


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án (szerda) 17:00 órakor renkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
 2. Döntés Tápiószentmárton Nagyközség Díjáról
 3. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. szeptember 16.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.09.18Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.09.18


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 22-én (hétfőn) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda vezetésére kiírt pályázatok megtárgyalása (zárt ülés keretében) /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Szabadtestületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. július 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.07.22Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.07.22


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-án (szerda) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata /Előadó: Györe László polgármester/
 2. TRV Zrt. 2018. évi önkormányzati éves beszámolója /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda 2018. évi beszámolója /Előadó: Turi Istvánné intézményvezető/
 4. Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója /Előadó: Majorosi Katalin intézményvezető/
 5. Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2018. évi beszámolója /Előadó: Gáborné Cseh Judit intézményvezető/
 6. Óvodai játszótéri eszközök állapotfelmérése /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. június 21.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.06.26Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.06.26


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29-én (szerda) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója /Előadó: Menyhért Tamás tűzoltó alezredes/
 2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás) /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 4. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységéről /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 5. A Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése (Salánki Zoltán) /Előadó: Györe László polgármester/
 6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról /Előadó: Györe László polgármester/
 7. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda vezetői állásának kiírása /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. május 23.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.05.29Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.05.29


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 17-én (péntek) 08:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázat /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadása (2019-2033) /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. május 15.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.05.17Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.05.17


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 24-én (szerda) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Nagykátai Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója /Előadó: Salánki Zoltán r.alezredes/
 2. A Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolója /Előadó: Kollár János elnök/
 3. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója /Előadó: Urbán László tűzoltó százados/
 4. A civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása /Előadó: Györe László polgármester/
 5. szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. április 17.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.04.24Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.04.24


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 10-én (szerda) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. A Szentmártoni Vízöntő Kft-re vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2019. március 28.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.04.10Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.04.10


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-én (szerda) 16:00 órakor közmeghallgatást és képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend: 16 órától

 1. Közmeghallgatás /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Napirend: 18 órától Térítési díjak felülvizsgálata /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. A 0166/382 hrsz-t érintő haszonbérleti szerződés megkötése /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezése /Előadó: Györe László polgármester/
 6. A Szentmártoni Vízöntő Kft-re vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2019. március 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.03.27Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.03.27

 


Tájékoztatás

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart
Időpont 2019. március 27. (szerda) 17:00 óra

Helye: Tápiószentmárton Művelődési Ház

Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt évről /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Tájékoztató az ez évi fejlesztésekről /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Közmeghallgatás /kérdések, válaszok/

Tápiószentmárton, 2019. február 25.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_kozmeghallgatasra_2019.03.27Jegyzokonyv_kozmeghallgatasrol_2019.03.27


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 06-án (szerdán) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének megállapítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Szabadtestületi tevékenység /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2019. március 1.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.03.06Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.03.06


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 20-án (szerdán) 16:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Ingatlanvásárlással kapcsolatos képviselő-testületi határozat kiegészítése /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2019. február 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.02.20Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.02.20


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én (csütörtök) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervének elfogadása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata /Előadó: Györe László polgármester/
 4. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Szentmártoni Vízöntő Kft-re vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/ meghívott: Wenhardt Lászlóné ügyvezető
 6. TELEKOM adótorony építésével kapcsolatos döntés meghozatala /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Infraset kátyúzó készülék vásárlása /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Albertirsai úttal kapcsolatos közbeszerzési eljárás /Előadó: Györe László polgármester/
 9. Szabad Testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. január 28.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.01.31Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2019.01.31


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 21-én (hétfőn) 17:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend:

 1. Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Egyebek

Tápiószentmárton, 2019. január 17.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2019.01.21


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 11-én (kedden) 16:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. A HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos soron következő feladatelvégzése /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Sportcsarnok és Tanuszoda szellőzőrendszerének felújítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Ingatlan felajánlással kapcsolatos vételi ajánlat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Egyebek

Tápiószentmárton, 2018. december 7.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.12.11Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.12.11


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 28-án (szerda) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tájékoztató Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Szociális és gyermekvédelmi rendelet alkotása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetői pályázatának véleményezése /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. november 23.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.11.28


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 2018. október 18-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületirendkívüliülést tart,amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Polgármesteri Hivatal

Napirend:

 1. Közbeszerzési terv módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. PM_OVODAFEJLESZTES pályázathoz közbeszerzési eljárás indítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz közbeszerzési eljárás indítása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó erőgép beszerzés /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Döntés a Márton napi juttatásról /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Döntés ingatlan felajánlás ügyében /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2018. október 16.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.10.18

Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.10.18


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetése első félévi teljesítéséről. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása. /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, valamint Együttműködési Megállapodás jóváhagyása. /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése, Együttműködési Megállapodás hatályon kívül helyezése, a Tápiószentmárton Polgármesteri Hivatal Étkeztető Szolgálata Szakmai Programjának elfogadása. /Előadó: Györe László polgármester/
 4. REKI támogatásra igény benyújtása. /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Szabad testületi tevékenység.

Tápiószentmárton, 2018. szeptember 21.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.09.27Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.09.27


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend:

 1. Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár alapításával kapcsolatos döntések meghozatala /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Névtelen út (Móra köz), Csokonai út mart aszfalttal történő stabilizálása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Egyebek

Tápiószentmárton, 2018. augusztus 27.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.08.29Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.08.29


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 18-án (szerda) 16:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Polgármesteri Hivatal

Napirend:

 1. Földügyben benyújtott kifogás elbírálása (zárt ülésen) /Előadó: Lajos Zita igazgatási ügyintéző/
 2. A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda engedélyezett csoportszámának emelése /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos döntés felülvizsgálata /Előadó: Györe László/
 4. Alapító okiratok módosítása /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 5. Bérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása /Előadó: Györe László/

Tápiószentmárton, 2018. július 16.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.07.18Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.07.18


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 28-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Beszámoló a Napsugár Óvoda munkájáról /Előadó: Gáborné Cseh Judit megbízott óvodavezető/
 2. Beszámoló a Sportcsarnok és Tanuszoda munkájáról/Előadó: Túri Istvánné intézményvezető/
 3. A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása/Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 4. Az újonnan létrejövő Egyesített Kulturális Intézmény (Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár) vezetői állásra kiírt pályázat elbírálása /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 5. Öko-Tápió Klaszter Management Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedések/Előadó: Györe László polgármester/
 6. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. május 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.06.28Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.06.28


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 24-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás) /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységéről /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 4. Ingatlan visszavásárlás /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. május 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.05.24Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.05.24


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tápiószentmárton, Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. 2017. évi belsőellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 2. A Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala /Előadó: dr. Bóta Mihály jegyző/
 4. A Tápiószentmártoni Egyesített Kulturális Intézmény létrehozása /Előadó: Györe László polgármester/
 5. A civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Nagykátai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója /Előadó: Salánki Zoltán r.alezredes/
 7. A Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója /Előadó: Kollár János elnök/
 8. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolója /Előadó: Urbán László tűzoltó százados/
 9. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának megindítása /Előadó: Györe László polgármester/
 10. Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására /Előadó: Györe László polgármester/
 11. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű pályázat (KEHOP-1.2.1) benyújtása /Előadó: Györe László polgármester/
 12. Tápió Natúrpark létrehozásához hozzájárulás /Előadó: Györe László polgármester/
 13. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. április 20.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.04.26Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.04.26


Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.03.29Jegyzokonyv_kozmeghallgatasrol_2018.03.29


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 13-án (kedd) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Képviselői eskütétel /Előadó szóban: Györe László polgármester/
 2. Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Számláló Bizottság tagjának megválasztása /Előadó szóban: Györe László polgármester/
 3. 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos szavazóköri szavazatszámláló tagjainak megválasztása /Előadó: Dr. Bóta Mihály jegyző/
 4. Döntés a VP6-19.2.1.-41-5-17 számú helyi felhívás A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális és egészségmegőrző rendezvényekhez benyújtott támogatásról. /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Motoros Börze támogatás /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Kiss Imre Attila temetési költségeinek átvállalása /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2018. március 10.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.03.13Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.03.13


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 8-án (csütörtök) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emelet

Napirend:

 1. 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos szavazóköri szavazatszámláló tagjainak megválasztása /Előadó: Dr. Bóta Mihály jegyző/
 2. Az önkormányzat vagyon rendeletének módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat részére gépjárművásárlás /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Földvári Miklós AMI intézményi alapfeladat bővítésének véleményezése. /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2018. március 6.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.03.08


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének megállapítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Útfelújítási munkák megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Szabadtestületi tevékenység /Előadó: Györe László polgármester/Zárt ülés
 5. Tápiószentmárton Nagyközségért Díjak megítélése /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Döntés ingatlan ügyekben /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Strandfürdő bevételeinek megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2018. február 16.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.02.22Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.02.22


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 30-án (kedden) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2018. évi munkatervének elfogadása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Döntés zártkerti pályázat benyújtásról /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Szabad Testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2018. január 25.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2018.01.30Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2018.01.30


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. december 07-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása/Előadó: Györe László polgármester/
 5. A DIGI torony elrendezési vázrajzának elfogadása/Előadó: Györe László polgármester/
 6. I. számú orvosi körzet háziorvosi pályázati kiírása/Előadó: Györe László polgármester/
 7. Szociális tűzifa vásárlása/Előadó: Györe László polgármester/
 8. Belterületi közutak karbantartása/Előadó: Györe László polgármester/
 9. Döntés LEADER pályázatok benyújtásáról /Előadó: Györe László polgármester/
 10. Döntés Startmunka programok beadásáról/Előadó: Györe László polgármester/
 11. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. december 1.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.12.07Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.12.07


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. november 03-án (péntek) 11:00 órakor képviselő-testületi rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Óvodapályázat önerejének biztosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Klímastratégia elfogadása /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2017. október 31.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.11.03Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.11.03


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 05-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről /Előadó szóban: Györe László polgármester/
 2. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda 2017. évi beszámolója /Előadó: Túri Istvánné igazgató/
 3. Települési ivóvízhálózat karbantartása, bővítése /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Az önkormányzat törzskönyvi kivonatának kiegészítése /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Belterületbe vonási kérelmek megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Önkormányzati tulajdonú út megosztása /Előadó: Györe László polgármester/
 7. Az 1. számú orvosi körzettel kapcsolatos ajánlat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Útkarbantartási ügyben történő döntés /Előadó: Györe László polgármester/
 9. Térfigyelő kamera árajánlatok megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 10. KEHOP 5.2.9 pályázattal kapcsolatos döntés /Előadó: Györe László polgármester/
 11. Dr. Turóczy Krisztián kérelme /Előadó: Györe László polgármester/
 12. Óvodafejlesztési pályázat megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 13. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. szeptember 29.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.10.05Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.10.05


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. A göbölyjárási kápolna felújítása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Dombi Dentál Bt kérelme /Előadó: Györe László polgármester/
 3. A Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola nevelőtestületének támogatása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Óvónői képzés támogatása /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Szippantó autó értékesítése /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtandó pályázat /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2017. szeptember 19.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.09.21Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.09.21


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. augusztus 24-én (csütörtök) 14:00 órakor képviselő-testületi rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. kk. Kármán Zsolt halálával kapcsolatos kártérítési ügy /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2017. augusztus 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.08.24]Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.08.24


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. július 13-án (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testület rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Kártérítési igény megtárgyalása /Előadó: Györe László polgármester/
 2. Településképi partnerségi rendelet megalkotása /Előadó: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat SZMSZ módosítása /Előadó: Györe László polgármester/
 4. Rendőrörs gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásainak támogatása /Előadó: Györe László polgármester/
 5. Pályázatok
  a) Csapadékvíz elvezés
  b) Egészségügyi alapellátás /Előadó: Györe László polgármester/
 6. Dr. Tóth Terézia díjpolgár temetési költségeinek viselése /Előadó: Györe László polgármester/Zárt ülés
 7. Török Erzsébet közalkalmazott kérelme /Előadó: Györe László polgármester/
 8. Tápiószentmárton Nagyközségért Díjak megítélése /Előadó: Györe László polgármester/
 9. Tápiószentmárton Nagyközség Díszpolgári cím adományozás /Előadó: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2017. július 11.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.07.13Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.07.13


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. június 29-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testület soron következő ülését tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme

Napirend:

 1. Beszámoló a Nagykátai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tevékenységéről /Előterjesztő: tűzoltó parancsnokság képviselője/
 2. Beszámoló a Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 2016-2017. évi működéséről /Előterjesztő: Jámborné Illés Ida óvodavezető/
 3. DIGI hálózatfejlesztés Tápiószentmártoni településen /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Településképi Arculati Kézikönyv készítése /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Ingatlan felajánlás /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Rendeletalkotás, rendeletmódosítások
  a) Háziorvosi-körzethatárról szóló rendelet megalkotása
  b) Házasságkötés rendjéről szóló rendelet módosítása
  c) Közterület használatról szóló rendelet alkotása
  d) Igazgatási szünet közjogi szervezet szabályozó eszköz útján történő megállapítása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Szabadtestületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. június 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.06.29Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.06.29


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. június 1-én (csütörtök) 18:00 órakor képviselő-testületi rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. Civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. A csatorna beruházással kapcsolatos Viziközmű Társulat működése /Előterjesztő: Györe László polgármester/

Tápiószentmárton, 2017. május 31.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.06.01Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.06.01


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. május 30-án (kedd) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme

Napirend:

 1. 2016. évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás /zárszámadás/ /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Vízöntő Kft. beszámolója a 2016. évi tevékenységéről /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységéről /Előterjesztő: Dr. Bóta Mihály aljegyző/
 4. Sportcsarnok és Tanuszoda SZMSZ módosítása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. A Göbölyjárási volt iskola épületre kiírt pályázat elbírálása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Dombi-Dental Bt. 2016. évi elszámolása és 2017. évi igénye /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Ingatlan felajánlások /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Dr. Zátrok Anikó szerződés módosítása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9. Korpusz Taberna Kft. bérleti szerződésének megtárgyalása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 10. Hulladékgazdálkodási konzorciumhoz való csatlakozás /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 11. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. május 26.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.05.30Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.05.30


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. április 27-én  (csütörtök) 18:00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme

Napirend:

 1. Nagykátai Rendőkapitányság 2016. évi beszámolója
 2. Nagykátai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
 3. Tápiószentmártoni Polgárőr egyesület 2016. évi beszámolója
 4. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 5. Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 6. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyása
 7. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása
 8. Döntés pályázatok benyújtásáról:a) Piacfejelesztés
  b) Étkeztető fejlesztés
  c) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés
  d) Aranyszarvas SE pályázata
 9. Evangélikus egyház kéreleme
 10. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. április 25.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.04.27Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.04.27


Tájékoztatás

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete közmeghallgatás tart.

Időpont: 2017. március 30. 16 óra

Helye: Tápiószentmárton Művelődési ház

Napirend:

 1. Közmeghallgatás
 2. Intézményi, étkezési terítési díjak felülvizsgálata
 3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Tápiószentmárton, 2017. február 20.

Györe László sk.
polgármester

Tajekoztatas_kozmeghallgatasrol_2017.03.30


Meghívó

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata rendkívüli Képviselő-testületének következő ülését összehívom: 2017. március 23. 16:30.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásáról
 2. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása
 3. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés
 4. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. március 21.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.03.23Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.03.23


Meghívó

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének következő ülését összehívom: 2017. március 09. napján (csütörtökön) 16.00 órára a Művelődési Ház kistermébe.

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetées
 2. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
 3. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének megállapítása
 4. ASP rendszer bevezetése
 5. DIGI bázisállomás-hálózat kiépítése
 6. Gerje Körút „a közös program” projektötlet bemutatása
 7. Szabad testületi tevékenység

A képviselő-testület ülése nyilvános. Arra minden érdeklődő választópolgárt várunk.

Tápiószentmárton, 2017. március 03.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.03.09Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.03.09


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. február 17-én (péntek) 11:30 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

Napirend:

 1. Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati Tulajdonú Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének  támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén, című pályázati felhívásra.

Tápiószentmárton, 2017. február 14.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.02.17Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.02.17


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. január 19-én (csütörtök) 16 órakor képviselő-testületi ülést tart,amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Döntés pályázat benyújtásról a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszám) pályázati felhívásra /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. Döntés pályázat benyújtásról az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén„ című pályázati felhívásra /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2017. évi munkatervének elfogadása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár és a Művelődési ház 2017. évi munkatervének jóváhagyása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. A Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. dr. Péter Szabolcs háziorvos praxis megszüntetésével kapcsolatos döntések /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 9. Startmunka mintaprogramon történő részvételről döntés /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 10. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2017. január 13.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2017.01.19Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2017.01.19


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. december 14-én (szerda) 16 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 2. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 3. Étkeztető Szolgálat Intézményvezetői pályázat kiírása/Előterjesztő: Györe László polgármester/
 4. Vagyonkezelési szerződés és megállapodás kötése a Ceglédi Tankerületi Központtal /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 5. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésre kiírt pályázat elbírálása /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 6. Döntés fogorvosi ügyeleti ellátáshoz való csatlakozásról /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 7. A Szentmártoni Vízöntő Kft.-vel kapcsolatos döntések /Előterjesztő: Györe László polgármester/
 8. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. december 9.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.12.14Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.12.14


Meghívó

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének következő ülését összehívom:2016. december 1. napján (csütörtökön) 16.00 órára a Művelődési Ház kistermébe.

Napirendek:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről (szóban, írásban) Györe László polgármester
 2. Előterjesztés az önkormányzat 2016-2019 évi gazdasági programjára (szóban, írásban) Györe László polgármester
 3. Előterjesztés élelmezésvezetői állás meghirdetésére (szóban, írásban) Györe László polgármester
 4. Tájékoztatás az oktatási intézmény átadás-átvételéről (szóban, írásban) Györe László polgármester
 5. Tájékoztatás az 56’-os emlékmű pályázat elkészítésére (szóban, írásban) Györe László polgármester
 6. Javaslat a helyi újság 2016 decemberében történő megjelenésére (szóban) Györe László polgármester
 7. Javaslat a köztemető üzemeltetési szerződésre kiírt pályázatról (szóban) Filipcsei László PÜVB elnöke
 8. Előterjesztés a Duna-Tisza közi térségi hulladékgazdálkodási társulás létrehozásához csatlakozásról (szóban, írásban) Györe László polgármester
 9. Szabad testületi tevékenység

A képviselő-testület ülése nyilvános. Arra minden érdeklődő választópolgárt várunk.

Tápiószentmárton, 2016. november 25.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.12.01Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.12.01


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. október 27-én (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak felújítására benyújtható pályázat előkészítése
 2. A belterületi földutak karbantartása- megbízási szerződés a vállalkozóval
 3. Az első világháborús emlékmű felújítása- a kivitelezésre benyújtott pályázatok elbírálása- a kivitelező kiválasztása
 4. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. október 24.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.10.27Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.10.27


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. október 13-án (csütörtök) 18 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használatára vonatkozó megállapodások megtárgyalása ( A Kubinyi Kúria pincehelyisége, a Művelődési Ház mellett lévő régi könyvtár épület)
 2. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. október 6.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.10.13Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.10.13


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Az üdülőterületen lévő külterületi ingatlanok belterületbe csatolása
 2. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
 3. A Háziorvosi praxisok működtetésével kapcsolatos döntések
 4. Pályázati felhívás meghatározása a temetőüzemeltetésre
 5. Szabad testületi tevékenység (Pályázat az 56-os emlékmű megépítésére)

Tápiószentmárton, 2016. szeptember 22.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.09.29Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.09.29


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. szeptember 1-jén (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. A Napsugár Óvoda Pedagógiai programja módosítása
 2. A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása
 3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása
 4. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. augusztus 26.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.09.01Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.09.01


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. július 20-án (Szerdán) 18 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Döntés a csoportos Sourcing Hungary Kft. által szervezett földgáz energia közbeszerzéshez történő csatlakozásról
 2. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. június 23.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.07.20Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.07.20


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. június 30-án (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Döntés a központi orvosi ügyelet további ellátásáról
 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
 3. Beszámoló a Napsugár Óvoda munkájáról
 4. Bölcsődei ellátás tárgyalása
 5. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2015. évről szóló beszámolója
 6. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. június 23.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.06.30Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.06.30


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. június 16-án (csütörtök) 18 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Döntés Települési rendezvény megtartásáról
 2. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. június 13.

Györe László sk.
polgármester
Meghivo_testuleti_ulesre_2016.06.16


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. május 26-án (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló /a beszámoló anyaga 2016. 04. 28-án megküldésre került/
 2. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának vagyonleltára /2015. évre/
 3. Belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása
 4. Éves ellenőrzési jelentés
 5. A Vízöntő Kft. mérlegbeszámolója
 6. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 7. Helyi önkormányzati rendelet alkotása a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
 8. A Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer további működtetésével kapcsolatos döntések
 9. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 10. Döntés a „Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához” való csatlakozásról
 11. Testvértelepülési megállapodás aláírása Balavásárral
 12. Döntés Önkormányzati Pályázatok benyújtásáról
  a.) az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett Büszkeségpontok létrehozására
  b.) „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyában
  c.) A Munkácsy út felújítása tárgyában
  d.) A Sporttelep és Szabadidőparkban található sportpályák rekortán multifunkciós sportpályává történő fejlesztése
  e.) Móra Ferenc úti orvosi rendelő felújítása
  f.) a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására
  g.) a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására
 13. Az ajánlattételi eljárások eredményeinek összegzése, ismertetése a KEHOP pályázat előkészítése, Közbeszerzés vonatkozásában, szerződéskötés a nyertes ajánlattevőkkel
 14. Az Intézményvezetők rövid beszámolója a polgármester által részükre előzetesen megadott szempontok szerint
 15. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. május 19.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.05.26Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.05.26


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. április 28-án (csütörtök) 18 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai tevékenységéről és Tápiószentmárton település közbiztonsági helyzetéről Előadó: Lajmer György rendőr alezredes, Kapitányságvezető
 2. Beszámoló Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről Előadó: Kiss Csaba tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
 3. Beszámoló a Polgárőrség 2015. évi munkájáról
 4. A település Integrált Településfejlesztési Terve megtárgyalása
 5. A Sportcsarnok és Tanuszoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
 6. A helyi civil szervezetek támogatása
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. április 15.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.04.28Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.04.28


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. április 28-án (csütörtök) 16 órakor a Művelődési Házban közmeghallgatást tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Tájékoztatás az önkormányzat
  – fejlesztési terveiről
  – közbeszerzési eljárások előkészítéséről
  a.) Munkácsy út felújítása
  b.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés (Óvoda közi főzőkonyha korszerűsítése, felújítása, eszközbeszerzés)
  c.) Strandfürdő úszómedence felújítása
  – a benyújtásra tervezett pályázatokról

Tápiószentmárton, 2016. április 4.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_kozmeghallgatasra_2016.04.28Jegyzokonyv_kozmeghallgatasrol_2016.04.28


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. április 7-én (csütörtök) 18 órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele
 2. Pályázati lehetőség ismertetése: „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” VP-6-7.4.1.1-16
  – a Művelődési Ház vonatkozásában döntés a pályázati szándékról
 3. Pályázatíró megbízása
 4. A Tápió-vidék Naturpark Projekt bemutatása. Előadó: a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány munkatársai
 5. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. április 5.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.04.07Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.04.07


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. március 24-én (csütörtök) 18 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
 2. A bizottsági tagok eskütétele
 3. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása
  a.) helyi szociális rendelet módosítása
  b.) civil szervezetek támogatására alkotott helyi rendelet módosítása
 4. A 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadása
 5. Közbeszerzési eljárások előkészítése
  a.) Munkácsy út felújítása
  b.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés (Óvoda közi főzőkonyha korszerűsítése, felújítása, eszközbeszerzés)
  c.) Strandfürdő úszómedence felújítása
 6. Delegálások újratárgyalása
 7. Önkormányzati Híradó megjelenése
 8. A költségvetési tartalék keret meghatározása képviselői támogatások céljára
 9. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. március 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.03.24Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.03.24


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. március 17-én (Csütörtök) 18 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme

Napirend:

 1. A képviselők eskütétele
 2. A polgármester eskütétele
 3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
 4. Polgármester illetményének megállapítása
 5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 6. Az SZMSZ felülvizsgálata
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. március 11.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.03.17Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.03.17


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. február 25-én (Csütörtök) 18 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal /emeleti tanácskozó/

Napirend:

 1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése – Rendeletalkotás
 2. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
 3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése, javaslat a HEP Felülvizsgálatára
 4. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
 5. Szerződéstervezet a csatornahálózat üzemeltetésére
 6. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. február 18.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.02.25Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.02.25


Meghívó

Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. január 28-án (csütörtök) 18 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal /emeleti tanácskozó/

Napirend:

 1. Rendeletalkotás a „Helyi iparűzési adóról”
 2. Rendeletalkotás „A Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalra vonatkozó Igazgatási szünet elrendeléséről”
 3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének tárgyalása /I. forduló/
 4. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve
 5. A Művelődési ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása
 6. A Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár 2016. évi munkatervének jóváhagyása
 7. Szabad testületi tevékenység

Tápiószentmárton, 2016. január 21.

Györe László sk.
polgármester

Meghivo_testuleti_ulesre_2016.01.28Jegyzokonyv_testuleti_ulesrol_2016.01.28