ASP

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
A szerződött támogatás összege: 6.948.975,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogató okirat kelte: 2017. május 5.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01098

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt szükségessége:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ASP Korm. rendelet) határozza meg. Az ASP Korm. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdése szerint 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez köteles csatlakozni az önkormányzat.
A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával, a felhívásban foglalt feltételek szerint, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség. A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.