Tájékoztató az új KATA-s vállalkozások bevallási kötelezettségéről

2022.10.11.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 2022. szeptember 01. napjától hatályba lépett. Az ezt megelőző időszakban választott „régi KATA” alanyiság 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt.

A megszűnéssel kapcsolatban, illetve akik a továbbiakban nem jogosultak a KATA alanyiság választására, azoknak ebben az évben nem kell teljesíteniük bejelentési vagy záróbevallási kötelezettséget a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé, továbbá adóelőleg-bevallási kötelezettsége sincs!

A Kata törvény szabályai szerint 2022. szeptember 1- jétől kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a KATA adózási formát. Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává.

Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az illetékes önkormányzati adóhatóság felé is!

Amennyiben az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek, és az új kata alanyiságát 2022. szeptember 01-től indítja, az új szabályok szerinti adóalanyiság választásáról szóló nyilatkozatokat 2022. adóévben legkésőbb szeptember 25-ig kellett benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Azok az adózók akik a helyi iparűzési adóban is a kisadózó vállalkozók tételes adózási módot választják és már a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezt az adózási formát választották, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására.

Ennek benyújtására az új Kata tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség, de legkésőbb 2022. október 15-ig, ami jogvesztő határidő!

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a Htv. 39/B. § (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Az adózó a bejelentését, a „Bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” nevű nyomtatványon keresztül tudja felénk megtenni.

A nyomtatvány kizárólag elektronikus úton, az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be.

További hírek