Településrendezési eszközök

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Partnerek!

Tápiószentmárton teljes közigazgatási területére az új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) anyaga elkészült.

Az elkészült településrendezési eszközök feladata:

• a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálata, s egységes szerkezetbe foglalása;
• az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása, egységes szerkezetbe foglalása;
• a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek összhangjának biztosítása.

Az új településrendezési eszközök megtekinthetők a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalban (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.), továbbá elektronikus formában az alábbi elérhetőségeken:

Településfejlesztési koncepció

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti tervlapok

Településszerkezeti tervlap I

Magasabb rendű tervek övezetei:

Erdők övezete

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Gyümölcs termőhely kataszter terület

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Magterület övezete

Ökológiai folyosó övezete

Pufferterület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Változások

Helyi építési szabályzat:

Helyi építési szabályzat PDF

Szabályozási Tervlapok:

Jelmagyarázat

Szabályozási tervlap 2 I

Szabályozási tervlap 2 II

Szabályozási tervlap 1

Szabályozási tervlap 2

Szabályozási tervlap 3

Szabályozási tervlap 4

Szabályozási tervlap 5

Szabályozási tervlap 6

Szabályozási tervlap 7

Szabályozási tervlap 8

Tápiószentmárton, 2020. november 2.

Györe László
polgármester

Településkép védelme

rendelet_Településkép védelméről – 11_2017(XII.13)

Melléklet