Kitüntetettek

Díszpolgári címben részesültek

Szász Sára

A Tápiószentmártoni Általános Iskolában 40 évig tanított rajz és földrajz szakos tanárként. Tehetséggondozási projektek tervezését és megvalósulását kollégáival közösen végezték. Néhány évig az iskola igazgatóhelyettese volt. Elkészítette az Apáczai Tankönyvkiadóban megjelent – alsós évfolyamok rajz tanítását segítő – tankönyvcsaládot. Alapfokú Művészeti iskola megalapításában jelentős szerepet vállalt. Megtervezte iskolánk és művészeti iskolánk címereit. A Moholy – Nagy Iparművészeti Egyetem rajz vizuális – környezetkultúra szakán, középiskolai művésztanárként kiváló minősítéssel kapta meg diplomáját. Ma is tagja a Tehetséggondozó Társaságnak és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Tápiószentmárton iránt érzett hűségét jelenti, hogy másfél éve a Facebookon megnyitotta az egymást tisztelő Tápiószentmártoniak csoportját. 20/2020.(II.27.)

Dr. Dusek László

Az általános iskolát helyben, gimnáziumot Cegléden végezte. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai tanári oklevelet szerzett (1965). A helyi általános iskolában 1965-2002 között több ezer, a Budakalász Gimnázium helyi tagozatában több száz tanulót tanított.

A MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének ösztöndíját nyerte el (1976). Ekkor dr. Enyedi György akadémikus felkérésére az intézet falukutatási programjába bekapcsolódva Tápiószentmárton, Tápióbicske és Pánd kérdőíves felmérését végezte el, amely munkába bevonta a legjobb tanítványait.

A kérdőívek feldolgozása után Debrecenben védte meg doktori értekezését (1982), amely a TÁPIÓ-MENTE NÉPRAJZA c. gyűjteményes kötetben jelent meg (1983). A Magyar Földrajzi Társaság tagja /1989/, majd választmányi tagja /1997/, 2005-ben és 2009-ben a tagság alelnöknek választotta meg.

A kiváló szakmai munkáját bizonyítja, hogy a szakmai zsűri három OTKA pályázatát nyertesnek ítélte. A harmadik témája: Dél-kelet Pest Megye idegenforgalmának földrajzi alapjai (2002). 1993-ban a falunkból 1945-ben, a Szov­jetunióba elhurcoltakról a hozzátartozók visszaemlékezéseit összegyűjtötte, amely dr. Szabó János miniszternek köszönhetően meg is jelent /1994/. A kiadvány bevételéből – a rabok névsorával – Dusek László kezdeményezésére /1995/ emléktábla készült. A hősi szobor mellett ma is látható emléktáblát az önkormányzat helyeztette el (2017).

Helyi képviselő volt 1994-2006 között, kutatási eredményeit a falunk jövőjét tervező szakemberek is felhasz­nálták. Kb. 20 országos konferencián tartott előadást a Tápió-mente értékeiről, rádió és tv interjúiban, a sajtóban ismeretterjesztő cikkeivel népszerűsítette azokat. Kutatásaira alapozva a kistájunk nevezetességeit bemutató ún. KINCSEM-TÚRÁT megszervezte (1996), amelyen eddig közel 400 csoport – több ezer fő – vett részt. 17/2020. (II.27.)

Dr. Hazafi József
1960-ban született Cegléden. Általános iskolai tanulmányait Tápiószentmártonban végezte. Nagykőrösön az Arany János gimnáziumban érettségizett. Az eredményes érettségi vizsga után sikeresen felvételizett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott traumatológus, kézsebész végzettséget szerzett. Később a hódmezővásárhelyi Főiskolán Vadgazdálkodási Szakmérnöki Karon diplomázott. Tagja a helyi vadásztársaságnak, ahol szakmai tudásával segíti az ott dolgozókat, a vadásztársakat, a vadásztársaságot. Orvosi munkáját a Ceglédi Toldy Ferenc kórházban kezdte és ma is a kórházban dolgozik. Településünkön 1991-től végez sebészi rendelést a lakosság nagy megelégedésére. Betegei szeretik, tisztelik Őt. 100/2017. (VII.13.)

Kiss Erika
A község társadalmi életében 1985-től 1990-ig tanácstagként, majd 1990-től napjainkig települési önkormányzati képviselőként végzett munkája, valamint a helyi ÁMK igazgatójaként és a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola igazgatójaként végzett lelkiismeretes, magas színvonalon végzett szakmai munkája, példamutató emberi magatartása elismeréseként 73/2015. (VI.17.)

Dr. Hűse Ferenc
1965. óta dolgozik Tápiószentmártonban állatorvosként. Mint üzemi állatorvos az egész településre kiterjedően is kifejtette – és fejti ki ma is nyugdíjasként – tevékenységét. 1990-től négy cikluson át volt települési képviselő a lakosság bizalmából, s vett részt hatékonyan a településfejlesztő munkában. 21/2012. (II.16.) önkormányzati határozat

Juhász Roland József
A labdarúgásban elért sporteredményeiért, a helyi sport anyagi (tárgyi eszköz és pénzbeli) támogatásáért, az elért sportteljesítésével a sportolókra, a sportszerető fiatalokra is hatást gyakorló példamutatásáért. 14/2012. (I.26.) önkormányzati határozat

Fejős Pál
1995. óta a tápiószentmártoni húsüzemnek előbb résztulajdonosa, 2006. óta családi vállalkozásban tulajdonosa. Az üzem működésével összefüggésben jelentős szerepet tölt be a térségi szakmunkásképzésben (15-20 tanulóval), a vállalkozás 2008-09-ben jelentős beruházással 1000 m2-re bővült, ezáltal 40 főt foglalkoztat, a településről jelenleg 13 főt. Fejős Pál a hagyományosan megtartott Hurkatöltő Fesztiváloknak kezdetektől fő támogatója, s így a munkahelyteremtés mellett a helyi hagyományok ápolásának is segítője, 33/2011. (III.10.) sz. önk. határozat.

Dr. Fehér György
1993. óta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, s e munkakörében végzett tudományos kutató tevékenységével, tápiószentmártoni és környékbeli csoportok múzeumi fogadásával, a településünk monográfiájának elkészítéséhez nyújtott segítségével, két cikluson át végzett települési képviselői munkájával, tánccsoportjaink külföldi utaztatásának szervezésével kiemelkedően hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, lakói életminőségének javításához, 32/2011. (III.10.) sz. önk. határozat.

Dr. Mező Borbála
a településen végzett több, mint negyedszázados körzeti, illetve háziorvosi tevékenységéért, aktív közéleti munkájáért 9/2010. (I.28.) sz. önk. határozat.

Kollár János
a település közéletében végzett több évtizedes munkáért, a rendszerváltás óta folyamatosan betöltött képviselői tisztség magas színvonalú ellátásáért, az ifjúság környezeti nevelésében végzett munkájáért 93/2009. (IX.30.) sz. önk. határozat

Horgos József
a település közéletében végzett több évtizedes munkáért, a rendszerváltás óta folyamatosan betöltött képviselői tisztség magas színvonalú ellátásáért, a nagyközség kulturális életében betöltött szerepéért 92/2009. (IX.30.) sz. önk. határozat

Földes István
a település, az önkormányzati intézmények, a községi rendezvények anyagi, szervezési támogatásáért 91/2005. (XI. 10.)

Patyi István
a több évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, a hívek lelki gondozásáért 90/2005. (XI.10.)

Dr. Tóth Terézia
a helyi lakosok gyógyításáért, több évtizedes aktív közéleti munkájáért 7/2000. (II.25.)

Kocsi János
a Kincsem Lovaspark kialakításáért, az idegenforgalmi központ és a Kincsem emlékmúzeum létrehozásáért 6/2000. (II.25.)

Németh László
helyi sport és a szoborpark létrehozásának anyagi támogatásáért 5/2000.(II.25.)

Dr. Szabó János
a szülőfaluja fejlesztéséért, a község jó hírnevének 74/1994.(VIII.2.) öregbítéséért, a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út megépítésének segítéséért.

„Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesültek

Árvai Jánosné
Balaska Jánosné
Czerván György
Dr. Dusek László
Dudásné Pethő Piroska
Fejős Andrásné
Földes István
Dr. Füri András
Hajas Andrásné
Hatlaczki Istvánné
Horváth László
Horváth Lászlóné
Jámborné Illés Ida
Kiss Erika
Kiss Imre Attila
Kovács Pálné
Laczkó Tibor
Majoros Marianna
Mohácsi Istvánné
Németh Ferencné
Patyi István
Radics Csaba
Sebestyén Benedek
Szász Lídia Sára
Szent Márton Nyugdíjas Klub
Szívós István
Szívósné Terék Mária
Dr. Tóth Terézia
Tóthné Vona Viktória
Turcsányi József
Urbán Sándor
Dr. Váradi Andrásné
Zöldike Természetjáró Csoport